• slide1.jpg
  • slide2.jpg

OVIRE ZA VERO V BOGA

 

Zakrnelost srca,

Nemoč odpuščanja

Ohromelost vesti

Razočaranje

Pohujšanje

slab zgled

krivica

greh

ponarejena duhovnost

zaletavost/nestanovitnost

neizkušenost

nedoraslost v veri

sebičnost

materialna blaginja

greh volje in srca

moralna nedoslednost

nepoučenost

predsodki

ravnodušje

prevzetost

 

RAZLOGI ZA VERO V BOGA

 

Delovanje naravnih zakonov,

Enkratnost in lepota stvarstva

Človekova neponovljivost

Svobodna volja

Ustvarjalnost

Vzročnost – posledičnost

Resnica

Materina ljubezen

Očetova doslednost in vztrajnost

Veselje

Vest

Veličina odpuščanja

Trpljenje trpečih

Spočeto človeško bitje

Moč odpuščanja

da je vsak človek ljubljen s strani Boga

Greh

Milost vere

Milost upanja

Milost ljubezni

Božja Mati - Devica Marija

Moč križa

Jezusov žrtev na križu

Sveta Trojica

Vstajenje telesa

Večno življenje