• slide1.jpg
  • slide2.jpg

SANACIJA CERKVE SV. MIHAELA

Plečnikova cerkev sv. Mihaela v Črni vasi na Barju – spomenik državnega pomena

Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi na Barju je bila z odlokom ZVKD - območna enota Ljubljana v Ur. L. RS št. 51/2009-2500 razglašena za spomenik državnega pomena. Tekstualni opis enote: Plečnikova zgradba urejena v župnišče in cerkev v nadstropju. Grajena je iz preprostih materialov, večinoma iz lesa. Iz lesa je vsa notranja oprema. Stavbo poudarjata odprt zvonik in betonsko stopnišče. Datacija enote: druga četrtina 20. stoletja, 1937 – 1939.

Nujno potrebna sanacija Plečnikove kulturne dediščine v Črni vasi na Barju

Ko od zunaj opazujemo Plečnikovo kulturno dediščino na Barju zelo hitro opazimo, da jo je načel zob časa. Zato v zadnjem času v sodelovanju z ZVKD (Zavod za varstvo kulturne dediščine) območna enota Ljubljana, RC (Restavratorskim centrom), Nadškofijo Ljubljana, Ministrstvom za kulturo in Amfionom d.o.o. potekajo usklajevanja o nujni obsežni sanaciji cerkve sv. Mihaela. Iz tega razloga je v izdelavi Konservatorski načrt za celoten objekt spomenika sv. Mihaela (RC).Trenutno z ustreznimi organi potekajo pogovori o sanaciji ostrešja cerkve sv. Mihaela.

Vidne poškodbe na zunanjščini cerkve sv. Mihaela:

- poškodbe lesenih delov na cerkvi (izkrivljen les, trohnoba, od vlage in vetra stanjšana lesena površina oken in lesenega opaža),

- poškodbe zunanjih oken na celotnem objektu (nekaterih delov oken na posameznih oknih ni več - vidno z dvoriščne strani),

- poškodbe na arkadnem stopnišču, ki vodi v cerkev v nadstropju (ta ob močnih nalivih zamaka po celotni površini),

- razpoke na nosilnih stebrih arkadnega stopnišča,

- stopnišče zvonika razpada in je nevarno za uporabo,

- poškodbe (razpoke) betonskih strešnikov, zaradi česar cerkev ob močnih nalivih zamaka.

Poškodbe vidne v notranjščini samega objekta cerkve sv. Mihaela:

- strešni leseni opaž in tramovi so lisasti (ostrešje zamaka, kondenz, trohnoba na strešnem opažu in tramovih),

- vidne špranje med lesenim opažem in betonskimi stebri v stenah (krčenje lesa).

Zob časa je načel tudi župnijske prostore, ki jih je potrebno sanirati. Iz tega razloga župnijo upravlja župnik z bivališčem v župnišču na Brezovici. Župnišče nima urejenih sanitarij.

S trenutnim stanjem cerkve svetega Mihaela v Črni vasi na Barju so bili seznanjeni vsi pristojni uradi v državi. Gospodarski svet župnije Ljubljana Barje se zaveda, da bo najtežji del pridobitev finančnih sredstev pri financiranju nujno potrebne sanacije samega spomenika.

V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine – območna enota Ljubljana, Restavratorskim centrom, Nadškofijo Ljubljana in Ministrstvom za kulturo, bi radi še naprej ohranili Plečnikovo kulturno dediščino v Črni vasi na Barju. Iz tega razloga se Gospodarski svet župnije Ljubljana Barje obrtnikom in posameznikom dobre volje ter ljubiteljem Plečnikove kulturne dediščine priporoča za sponzorstvo pri financiranju nujno potreben sanacije Plečnikove kulturne dediščine v Črni vasi. Za vaše razumevanje in nesebično pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.

Za obnovo cerkve Sv. Mihaela lahko darujete na račun SI56 0205 8025 8947 262 pri NLB

Gospodarski svet župnije Ljubljana Barje.