• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Poroke v cerkvi svetega Mihaela na Barju

Poročni dan je za zaročenca eden najlepših dogodkov v življenju. S cerkveno poroko sta mož in žena, obdarjena zakramentom svetega zakona.

  1. Cerkvena poroka poteka vedno po opravljeni uradni, civilni poroki. Za cerkveno poroko je vedno odgovoren eden izmed župnikov zaročencev in nikoli župnik gostitelj. Vsak drug duhovnik, ki ni vajin domači župnik, za poroko potrebuje pisno dovoljenje župnika zaročenke ali zaročenca, da lahko v svoji župniji sklene zakon dveh, ki nista iz njegove župnije. Vaš domači župnik je tisti, na čigar ozemlju trenutno bivate, četudi tam mogoče nimate uradnega bivališča.
  2. Domači župnik vama bo naročil::

a) da opravita tečaj za zaročence (na razpolago imate več možnost- oglejta si spletno stran: šola za zakon),

b) in da iz krstne župnije prineseta krstni-samski list.

3. Na osnovi teh dokumentov bo eden izmed vajinih domačih župnikov naredil zapisnik pred poroko. Na razpolago ima tri možnosti:

a) da naredi zapisnik pred poroko, vaju pripravi na zakrament svetega zakona ter vaju poroči, če se želita poročiti v domači župniji,

b) ali da naredi zapisnik pred poroko, vaju pripravi na zakrament svetega zakona in barjanskemu župniku izda odpustnico, da vaju sme poročiti. Ta vajinemu župniku po poroki sporoči datum sklenitve vajine zakonske zveze, vajino poroko zaznamuje v poročno knjigo župnije poroke in posreduje enake podatke tudi vajinima krstnima župnijama.

c) ali da barjanskemu župniku izda dovoljenje, da naredi zapisnik, vaju pripravi na zakrament svetega zakona ter vaju poroči. Barjanski župnik župniku, ki mu je izdal dovoljenje, sporoči datum sklenitve vajine zakonske zveze, vajino poroko zaznamuje v poročno knjigo župnije poroke in podatke posreduje tudi vajinima krstnima župnijama.

4. Poročni obred se lahko opravi z ali brez svete maše. O tem odločata vidva, lepo pa je, če sta oba katoličana, da vajino zakonsko zvezo skleneta med sveto mašo.

Datum poroke sporočite vsaj dva meseca prej.

Poroke iz domače župnije imajo prednost pred porokami iz ostalih župnij.

Opozorilo:  Posipanje z rižem ni primerno, saj je vse več ljudi v naši domovini lačnih.